• Dashboard

  Nieuws

  Overzicht van alle interne nieuws en alle nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten binnen SmartManSys worden hier gedeeld.

  Meer informatie

  Taken en afwijkingen

  Direct inzicht in de geregistreerde nieuwe afwijkingen en de aan de medewerker toegewezen taken.

  Meer informatie

  Favoriete documenten en processen

  Alle door gebruiker geselecteerde favoriete processen en documenten direct zichtbaar.

  Meer informatie
 • Managementhandboek

  Standaard handboekstructuur

  Ieder handboek is opgebouwd uit vier hoofdstukken; 1. Besturen, 2. Primaire processen, 3. Ondersteunende processen, 4. IMS Beheerprocessen

  Meer informatie

  Tekstblokken wijzigen

  Het invoeren en actualiseren van tekstblokken rechtstreeks vanuit het handboek kan worden uitgevoerd door medewerkers met uitgebreide schrijfrechten.

  Meer informatie

  Tabellen wijzigen

  Door gebruik te maken van tabellen is informatie snel vindbaar en eenvoudig leesbaar. Dit vergroot de acceptatie en het gebruik van het managementhandboek.

  Meer informatie
 • Documenten

  Classificatie

  Alle documenten kunnen worden voorzien van een classificatie: Openbaar, intern of vertrouwelijk.

  Meer informatie

  Rivisiedatum

  Direct inzicht in de revisiedatum van elk document.

  Meer informatie

  Archieffunctie

  Oude versies van documenten kunnen worden ingezien.

  Meer informatie
 • Taken

  Taken aanmaken

  Nieuwe taken en verbeter maatregelen maakt u eenvoudig aan in de takenmodule.

  Meer informatie

  Taken uitvoeren

  Direct toegang tot de taken die via de mail aan u zijn toegewezen.

  Meer informatie

  Taken monitoren

  Via het takenregister kan direct inzicht verkregen worden op basis van de verschillende statussen.

  Meer informatie
 • Afwijkingen

  Afwijkingen registreren

  Een nieuwe afwijking maakt u aan door in de module Afwijkingen te kiezen voor de link "Nieuwe afwijking"

  Meer informatie

  Afwijkingen analyseren

  Analyse van afwijkingen door vaststellen van Urgentie, Ernst en Oorzaak van de afwijking.

  Meer informatie

  Afwijkingen monitoren

  Afwijkingen monitoren op basis van de bewaking van statussen.

  Meer informatie
 • Normen

  Compliancemonitor

  Door middel van de groene vinkjes is direct zichtbaar in welke mate al wordt voldaan aan de specifieke norm.

  Meer informatie

  Koppeling tussen handboek en de normen

  SmartManSys verzorgt de juiste koppeling tussen de handboek-paragrafen en de voor u relevante normen. Dit vormt de referentietabel, welke benodigd is voor sommige normen.

  Meer informatie

  Verklaring van Toepasselijkheid

  Met één druk op de knop stelt u een Verklaring van Toepasselijkheid op, welke benodigd is voor sommige normen.

  Meer informatie
 • Audit

  Audit aanmaken

  Bij het aanmaken van een nieuwe interne audit geeft u aan welke normen en welke handboekparagrafen u wilt onderzoeken. Op basis van deze selectie stelt SmartManSys zelf de vragenlijst voor u vast.

  Meer informatie

  Audit interviews registreren

  Interviews met medewerkers of andere stakeholders kunt u op de werkplek uitvoeren en de resultaten direct vastleggen in bijvoorbeeld uw tablet.

  Meer informatie

  Audit bevindingen analyseren

  De gelijksoortige resultaten van de audit interviews kunnen worden geclusterd tot één bevinding.

  Meer informatie
 • DPIA

  Uitvoeren

  Zowel organisatie- als project DPIA’s kunnen worden aangemaakt en uitgevoerd.

  Meer informatie

  Registreren

  Alle antwoorden en daaruit volgende afwijkingen worden geregistreerd, dit borgt de aantoonbaarheid van compliancy aan de AVG.

  Meer informatie

  Onderliggende basis

  De vragen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de PIA handreiking van NOREA, wat tezamen een solide basis vormt.

  Meer informatie