Afwijkingen

Afwijkingen registreren

Afwijkingen registreren
Afwijkingen gerubriceerd naar herkomst

Klachten, incidenten en overige afwijkingen van de norm, kunt u gestructureerd registreren via de afwijkingen module. Iedere nieuwe afwijking voorziet u van een titel. Vervolgens geeft u aan wat de herkomst is van de afwijking; bijvoorbeeld een bevinding uit een audit, een klacht of een afwijking uit een leveranciersbeoordeling. Naast een duidelijke omschrijving geeft u nog het aandachtsgebied van deze afwijking aan. Bijvoorbeeld kwaliteit, informatiebeveiliging of milieu. 

Nadat u alle informatie heeft ingevuld drukt u op de knop "indienen" en uw afwijking zal direct zichtbaar zijn in het takenregister met de status "nieuw".