Afwijkingen

Afwijkingen analyseren

Analyse van de afwijking
Analyse van de afwijking

Het analyseren van een afwijking vindt plaats door de medewerker met de rol redacteur. Iedere afwijking kan worden geanalyseerd door te kiezen voor de link "Bewerk afwijking". Vervolgens kan de Urgentie en Ernst worden bepaald. Ook dient de oorzaak van de afwijking beschreven te worden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om het schadebedrag op te nemen. Op basis van deze factoren kan een optimale verbetermaatregel gedefinieerd worden. 

  • Preventief om de oorzaak van de afwijking tegen te gaan. 
  • Correctief om de gevolgen van de afwijking te beperken.