Audit

  • Audit aanmaken

    Bij het aanmaken van een nieuwe interne audit geeft u aan welke normen en welke handboekparagrafen u wilt onderzoeken. Op basis van deze selectie stelt SmartManSys zelf de vragenlijst voor u vast.

  • Audit interviews registreren

    Interviews met medewerkers of andere stakeholders kunt u op de werkplek uitvoeren en de resultaten direct vastleggen in bijvoorbeeld uw tablet.

  • Audit bevindingen analyseren

    De gelijksoortige resultaten van de audit interviews kunnen worden geclusterd tot één bevinding.