Audit

Audit bevindingen analyseren

Audit bevindingen analyseren
Audit bevindingen analyseren

Nadat alle interviews zijn afgenomen volgt de analysefase. Overeenkomstige bevindingen kunnen worden samengevoegd en als cluster worden beoordeeld. Daartoe wordt eerst een antwoordcluster aangemaakt door te klikken op "+ Antwoord cluster" (zie hieronder). 

Vervolgens voegt u overeenkomstige bevindingen samen tot één cluster. Dit doet u door te klikken op de vragen en vervolgens ieder antwoord in te delen bij één van de gedefinieerde clusters.