Dashboard

  • Nieuws

    Overzicht van alle interne nieuws en alle nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten binnen SmartManSys worden hier gedeeld.

  • Taken en afwijkingen

    Direct inzicht in de geregistreerde nieuwe afwijkingen en de aan de medewerker toegewezen taken.

  • Favoriete documenten en processen

    Alle door gebruiker geselecteerde favoriete processen en documenten direct zichtbaar.