DPIA

  • Uitvoeren

    Zowel organisatie- als project DPIA’s kunnen worden aangemaakt en uitgevoerd.

  • Registreren

    Alle antwoorden en daaruit volgende afwijkingen worden geregistreerd, dit borgt de aantoonbaarheid van compliancy aan de AVG.

  • Onderliggende basis

    De vragen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en de PIA handreiking van NOREA, wat tezamen een solide basis vormt.