Managementhandboek

  • Standaard handboekstructuur

    Ieder handboek is opgebouwd uit vier hoofdstukken; 1. Besturen, 2. Primaire processen, 3. Ondersteunende processen, 4. IMS Beheerprocessen

  • Tekstblokken wijzigen

    Het invoeren en actualiseren van tekstblokken rechtstreeks vanuit het handboek kan worden uitgevoerd door medewerkers met uitgebreide schrijfrechten.

  • Tabellen wijzigen

    Door gebruik te maken van tabellen is informatie snel vindbaar en eenvoudig leesbaar. Dit vergroot de acceptatie en het gebruik van het managementhandboek.