Managementhandboek

Tekstblokken wijzigen

Tekstblokken wijzigen
Tekstblokken wijzigen

Wijzen van tekstblokken is eenvoudig uit te voeren door medewerkers die beschikken over uitgebreide schrijfrechten (in de rol van redacteur of admin).  

Als redacteur kunt in het handboek per paragraaf kiezen voor "Tekstblok wijzigen" en vervolgens in het dropdownmenu het betreffende tekstblok selecteren. Nog makkelijker is het om dubbel te klikken op een tekstblok dat u vervolgens direct kunt wijzigen.

Nadat u de nieuwe tekst heeft opgesteld, slaat u de wijzigingen op door op de knop "wijzigen opslaan" te drukken. Zodra de redacteur de nieuwe tekst heeft goedgekeurd en als definitief heeft gemarkeerd, is deze tekst automatisch zichtbaar voor alle medewerkers. 

Als u een definitief tekstblok wilt wijzigen ziet u bovenin de definitieve tekst, voorzien van een groen vlaggetje. In het vlak daaronder, voorzien van een oranje vlaggetje, kunt u de tekstwijzigingen aanbrengen.

Ook medewerkers met beperkte schrijfrechten (schrijver / auteur) kunnen door middel van een taak die aan hen is toegewezen, gevraagd worden een tekstblok aan te passen. Meer informatie hierover is beschreven bij het onderdeel taken.