Normen

Koppeling tussen handboek en de normen

Iedere handboek paragraaf gekoppeld aan de juiste norm
Iedere handboek paragraaf gekoppeld aan de juiste norm

In het handboek zorgt SmartManSys voor een juiste koppeling tussen iedere handboek-paragraaf en de relevante normeisen. Door in het handboek rechts naast de paragraaftitel te klikken op "Normen" verschijnt een dropdown menu met; 1. Compliance status paragraaf en 2. Gekoppelde normeisen.

De Compliace status paragraaf is groen als alle vereiste maatregelen zijn beschreven. Bij Gekoppelde normen vindt u een verwijzing naar de normeisen waarvoor in deze paragraaf de maatregelen zijn beschreven.