Normen

Compliancemonitor

Compliancemonitor
Direct duidelijk of voldaan is aan alle normeisen

De normen module is voorzien van een compliance monitor. Hiermee is per norm in één oogopslag duidelijk of aan alle eisen is voldaan. Per normeis toont SmartManSys de status; groen zodra de maatregelen in het handboek zijn beschreven en definitief zijn gemaakt. Zodra alle vereiste maatregelen zijn beschreven en de betreffende handboekparagrafen definitief zijn, verschijnt achter de norm een groen vlaggetje.

Naast deze compliance monitor ziet u in de "Verklaring van toepasselijkheid" tevens de reden van de koppeling tussen een normeis en een handboek paragraaf. Dit kan zijn; Wettelijk, Contractueel, Leverancier of Risico. Ook is onder "i" een nadere toelichting van deze koppeling opgenomen per normeis.