Taken

Taken aanmaken

Verbeter maatregel
Aanmaken van een nieuwe taak

In de takenmodule kunt u eenvoudig een nieuwe taak aanmaken door te klikken op de link "+ Nieuwe taak".  Er verschijnt een pop-up scherm waar u de naam en beschrijving van de nieuwe taak invult. Bij het veld "Type maatregel" selecteert u het gewenste type; "Preventief", "Correctief" of "Tekst veld wijzigen". 

Indien gekozen wordt voor "Tekstblok wijzigen" verschijnen de selectieblokken waar u  het juiste hoofdstuk, paragraaf en tekstblok kunt selecteren. 

U vult de begin en einddatum van de taak in en wijst deze toe aan een medewerker. Als het vinkje "verstuur email naar medewerker" aanstaat, wordt een mail naar de medewerker gestuurd, zodra u op de knop "wijzigingen opslaan" drukt.  

Indien u kiest voor de taak Typen "Preventief" of "Correctief" kunt u na de het invullen van de begin- en einddatum tevens de mogelijkheid om een herhaal functie aan te geven. In dat geval zal de taak opnieuw gemaakt en geagendeerd worden zodra de begindatum is aangebroken.