Taken

Taken monitoren

Signalering taken overtijd
Signalering taken overtijd

Via het takenregister kunnen de individuele taken geslecteerd worden. In het taakoverzicht zijn de details van iedere taak zichtbaar inclusief het resultaat en effect van de uitgevoerde taak. Indien een taak is gekoppeld komt u via het klikken op de link "afwijking" direct bij de betreffende afwijking. 

Taak statussen
Taak statussen

In het takenoverzicht zijn alle taken te selecteren naar de verschillende statussen. 

Indien een taak niet tijdig voor de einddatum is behandeld en afgerond, verstuurt SmartManSys automatisch een herinneringsmail naar de medewerker die verantwoodleijk is voor de behandeling.