Privacyverklaring

Privacyverklaring SmartManSys

SmartManSys B.V., hierna SmartManSys genoemd, verwerkt persoonsgegevens. SmartManSys acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 september 2020.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Voor het leveren van onze dienst, of voor de voorbereiding op het eventueel sluiten van een overeenkomst, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Deze hebben wij nodig om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren. Dit gaat over:

  • Naam
  • Functie
  • Bedrijfsinformatie
  • Contactgegevens
  • Gehasht wachtwoord
  • Eventueel aanvullende informatie die u aan ons verstrekt

 

Wij bewaren deze informatie voor de duur van de overeenkomst, en tot maximaal 2 jaar daarna. Informatie die wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen dienen te bewaren (zoals de fiscale bewaarplicht) worden tot 7 jaar bewaard.

Via de dienst kunt u persoonsgegevens van anderen opslaan. Voor deze gegevens bent u verwerkingsverantwoordelijke en is SmartManSys verwerker. Dit betekent dat de gegevens enkel in uw opdracht worden verwerkt door SmartManSys. De afspraken daarover zijn opgenomen in de verwerkersbepalingen, die onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden.

 

Hulp en ondersteuning

Voor het gebruik van de dienst kunt u hulp en ondersteuning aanvragen. Dit kan door middel van het gebruik van de chatfunctie op de website, of op een andere wijze. Indien nodig, kunnen wij met u meekijken in het systeem. Dit doen wij alleen op uw verzoek of met uw toestemming, en wij zullen deze gegevens niet langer bewaren dan nodig voor het leveren van hulp en ondersteuning.

 

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief per e-mail waarmee wij geïnteresseerden informeren over SmartManSys, nieuwe functionaliteiten en interessante actualiteiten over normen en managementsystemen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u ons daar toestemming voor heeft gegeven, bijvoorbeeld middels het aanvinkvakje in het account. Deze nieuwsbrief sturen wij maximaal eenmaal per maand. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich altijd weer kunt afmelden. Zodra u zich heeft afgemeld, verwijderen wij uw informatie uit de abonneelijst.

 

Andere ontvangers

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Dit gaat om de volgende partijen:

  • IT-leveranciers, zoals de hostingpartij en de maildienstverlener
  • Extern ingehuurde adviseurs
  • Het administratiekantoor
  • Cookieleveranciers

 

Verder geven wij jouw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij daar een wettelijke grondslag voor hebben.

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Op onze website en binnen SmartManSys wordt gebruik gemaakt van cookies.

 

Cookie Doeleinden Bewaartermijn Opslaglocatie
Google Analytics (_gat, _ga, _git) Biedt inzage in uw gebruik en de werking van de website. Tot 2 jaar Google LLC, VS
SessionActive Ontdoudt dat u bent ingelogd Per sessie SmartManSys B.V., Nederland
Hubspot (_hssc, _hssrc, _hstc, hubspotutk) Biedt inzage in uw gebruik en de werking van de website. 13 maanden Hubspot, VS
Hubspot Chatfunctie (MessageUtk) Maakt chatten binnen SmartManSys mogelijk en onthoudt de chathistorie 13 maanden Hubspot, VS

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wilt u daar meer informatie over? Kijk dan in onze Algemene Voorwaarden.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen de privacyverklaring wijzigingen, als sprake is van een nieuwe verwerking of wijziging van een verwerking. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Uw rechten

Voor vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw privacyrechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen. Daarnaast kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken, in afwachting van onze afweging wanneer u bezwaar maakt op een bepaalde verwerking.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

SmartManSys B.V.
Computerweg 22 in Utrecht
KvK: 65508378
E-mail: info@smartmansys.com Telefoonnummer: 030 200 82 43 Privacy & Security Officer: Sven van der Velden bereikbaar via privacy@bmgrip.nl